intVLA | Nastavni program
15526
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15526,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika

Studij traje jednu akademsku godinu (dva semestra) u ukupnom opterećenju 60 ECTS bodova, uz moguću izradu, ocjenu i obranu završnog specijalističkog rada u trećem ili četvrtom semestru, s obzirom na to da se očekuje da će većina polaznika biti izvanredni studenti. (detaljno)

 

Nastava je prilagođena zaposlenim studentima te se održava radnim danom od 17 do 21 sati i/ili vikendom.

Prvi semestar

Pripremni predmet

Studenti ne-pravnici kao prvi moraju položiti ispit iz kolegija Temelji privatnog i procesnog prava (5 ECTS) koji je razlikovni kolegij.

Obvezni predmeti
Seminari
Izbor teme specijalističkog rada

Tijekom prvog semestra student u suradnji s mentorom razrađuje i predlaže temu specijalističkog rada.

Specijalistički rad

Studij se završava izradom i obranom završnog rada pred tročlanim povjerenstvom, čime se ostvaruje 24 ECTS bodova.

Uvjet za pristupanje obrani završnog rada su položeni svi upisani kolegiji i izrada dva pisana seminarska rada, čime se stječe najmanje 36 ECTS bodova.