intVLA | Pravna zaštita novih biljnih sorti
15694
page-template-default,page,page-id-15694,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Pravna zaštita novih biljnih sorti

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente/ice za rješavanje problema povezanih s pravnom zaštitom novih biljnih sorti.

Sadržaj predmeta i satnica

a) uvodno o međunarodnom, europskom i nacionalnom uređenju pravne zaštite novih biljnih sorti (2 sata)

b) biljna sorta, oplemenjivač, oplemenjivačko pravo, drugi osnovni pojmovi (2 sata)

c) sadržaj oplemenjivačkog prava, ograničenja sadržaja / izuzeci (1 sat)

d) odnos prema patentima (1 sat)

e) stjecanje i održavanje u vrijednosti oplemenjivačkog prava – nacionalni i europski sustav (2 sata)

f) imovinsko pravna raspolaganja oplemenjivačkim pravom (1 sat)

g) zaštita od povrede oplemenjivačkog prava (1 sat)

Literatura

Obvezna literatura

1.     Zakon o zaštiti biljnih sorti (NN 131/97, 62/00, 67/08, 124/11)
2.     Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 99/08, 100/09, 109/10, 77/13)
3.     Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu (NN 45/07, 84/08, 77/13)
4.     Uredba Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. Srpnja 1994. Godine o zaštiti biljnih sorti i njene izmjene i dopune

Dopunska literatura

1.      International Convention For The Protection Of New Varieties Of Plants of December 2, 1961, as revised at Geneva on November 10, 1972, and on October 23, 1978, UPOV Convention

2.      Vodič za zaštitu novih biljnih sorti / veljača 2011

3.      Matthew Rimmer. “Franklin Barley Patent Law And Plant Breeders’ Rights”, Murdoch University Electronic Journal of Law, December 2003, Vol. 10, No. 4, URL http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v10n4/rimmer104.html

4.      Kesan, Jay P.: Agricultural biotechnology and intellectual property: seeds of change, Wallingford, UK; Cambridge, MA: CABI, 2007

5.      Frison, C.: Intellectual property and facilitated access to genetic resources under the International Treaty on plant genetic resources for food and agriculture, European Intellectual Property Review (EIPR), GB 10 2010 Vol 32 No 1, pp 1-8

6.      Würtenberger, G.: European community plant variety protection, Oxford; New York: Oxford University Press, 2006

7.      Blakeney, M.: Protection of plant varieties and farmers’ rights, European Intellectual Property Review, 2002 Vol 24 No 1 pp 9-19

8.      Sunkapongse, S.: Plant variety legislation aims to stimulate research, IP Asia, 2000 Vol 13 No 3 pp 25-27

9.      Dutfield, G.: Intellectual property rights, trade and biodiversity: seeds and plant varieties, London: Earthscan Publications, 2000

10.    Fiftieth Anniversary of the UPOV Convention / INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV), Geneva: International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), UPOV Publication

11.    Santaniello, V. (ed.): Agriculture and intellectual property rights: economic, institutional and implementation issues in biotechnology, Wallingford, UK, 2000

12.    van der Kooij, P.: Towards an EC directive on plant breeder’s rights?, Journal of Intellectual Property Law & Practice, February 2008 Vol 3 No 2 pp 97 – 101

13.    Singh, H.: Plant variety protection and food security, Journal of Intellectual Property Rights, July 2007 Vol 12 No 4, pp 391 – 399

14.    Llewelyn, M.: European plant intellectual property, Oxford; Portland, OR: Hart, 2006

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog predmeta i položenog pismenog i usmenog ispita iz ovog predmeta, student/ica je na razini temeljnih znanja osposobljen/a rješavati praktične probleme i pitanja vezane uz pravnu zaštitu novih biljnih sorti. Ovaj predmet nadograđuje znanja stečena u svim ostalim obveznim predmetima novim znanjima u području pravne zaštite novih biljnih sorti.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje temeljnih sposobnosti za praktično obavljanje poslova vezanih uz stjecanje, održavanje u vrijednosti te prestanak oplemenjivačkog prava.
  • Stjecanje općih znanja za teorijsko bavljenje pravnom zaštitom novih biljnih sorti.
  • Stjecanje znanja o pravnoj zaštiti oplemenjivačkog prava od povrede.
  • Stjecanje sposobnosti za praktično rješavanje i drugih pitanja, problema i zadataka temeljne razine složenosti, vezanih uz pravnu zaštitu novih biljnih sorti.

Nositelj predmeta

Bodovna vrijednost

2 ECTS

Način izvođenja nastave

Predavanja, 10 sati