intVLA | Nastavnici
15713
page-template-default,page,page-id-15713,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Nastavnici i suradnici

Nastavu na studiju Intelektualnog vlasništva izvode nastavnici Pravnog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektronike i računarstva, Muzičke akademije, Akademije dramskih umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Arhitektonskog fakulteta, stručnjaci iz Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije i Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, te suci Visokog trgovačkog suda i patentni zastupnici