intVLA | Anita Slavica
15932
page-template-default,page,page-id-15932,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Prof. dr. sc. Anita Slavica

Rođena 08. svibnja 1970. u Šibeniku. Po završetku srednje škole upisuje Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PBF SuZ) gdje je 07. srpnja 1993. diplomirala Biokemijsko inženjerstvo.

Od 01. prosinca 1996. radi kao mlađi asistent u Zavodu za biokemijsko inženjerstvo (Zavod za BI) PBF SuZ, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz nekoliko predmeta. Paralelno upisuje poslijediplomski znanstveni magistarski studij Biotehnologija i bavi se znanstveno-istraživačkim radom na jednom znanstvenom projektu (1997.-2002.). Magistrirala je 09. svibnja 2002. obranom rada na temu „Mikrobna oksidacija acetata u horizontalnom rotirajućem cijevnom bioreaktoru“. Osim rada u nastavi (asistent od 03. srpnja 2002.), u Zavodu za BI nastavlja znanstveno-istraživački rad na drugom znanstvenom projektu (2003.-2006.).

U ak. god. 2002./2003. upisuje poslijediplomski znanstveni doktorski studij Technical Chemistry na Graz University of Technology. Paralelno na Faculty for Chemistry, Chemical- and Process Engineering, and Biotechnology i Research Centre for Applied Biocatalysis sudjeluje u istraživanjima na više međunarodnih projekata, primarno na Determination and improvement of operational stability of enzymes, kojeg podupire tvrtka Sandoz. Ovdje usvaja pravila znanstveno-istraživačkog rada i upravljanja intelektualnim vlasništvom tijekom suradnje sveučilišta i industrije. Predmete na doktorskom studiju položila je s prosječnom ocjenom 1,2 (4,8) i svoj doktorski rad pod naslovom “Oxidative protein modification and enzyme inactivation: insights from a structure-function study of Trigonopsis variabilis D-amino acid oxidase” obranila 27. lipnja 2006. (https://online.tugraz.at). Time je stekla akademski stupanj Doktorin der technichen Wissenschaften (Doctor technicae, Dr. techn.). Rješenjem Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske stekla je akademski stupanj doktor tehničkih znanosti (dr. sc.).

Od 01. srpnja 2006. nastavlja svoj znanstveno-nastavni rad u Zavodu za BI, najprije kao viši asistent (od 19. prosinca 2006.), zatim kao docent (od 25. travnja 2007.), izvanredni profesor (od 13. srpnja 2011.) i redoviti profesor (od 17. siječnja 2017.)(http://www.pbf.unizg.hr/zavodi/zavod_za_biokemijsko_inzenjerstvo/laboratorij_za_bi_im_i_tsp/anita_slavica) na nekoliko predmeta (Biotehnologija 1, Fiziologija industrijskih mikroorganizama, Bijela biotehnologija, Tehnologija octa, Regulacija metabolizma industrijskih mikroorganizama, Razvoj biotehnoloških procesa za proizvodnju mliječne kiseline) jednog preddiplomskog, dvaju diplomskih i jednog poslijediplomskog znanstvenog doktorskog studijskog programa. Odlukom Matičnog odbora za biotehničke znanosti od 27. veljače 2019. izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.

Znanstvenim istraživanjima, inovativnim tehnologijama i transferom tehnologija bavila se u okviru dva znanstveno-istraživačka projekta [„Primjena integriranih bioprocesa u proizvodnji mliječne kiseline, 2007.-2013.; Održiva proizvodnja bioetanola i biokemikalija iz otpadnih poljoprivrednih lignoceluloznih sirovina, 2014.- (http://biokemijsko-inzenjerstvo.pbf.hr/?page_id=47) i jednim Proof of Concept projektom („Izrada novog tipa horizontalnog rotirajućeg cijevnog bioreaktora za provođenje bioprocesa na polučvrstim i čvrstim supstratima“, 2011). Autorica je jednog patenta (HR P20100074 A2).

Sudjelovala je na više od 30 međunarodnih znanstvenih kongresa i predsjedala sesijama na šest međunarodnih znanstvenih kongresa. Održala je niz plenarnih i pozvanih predavanja, bila je članica petnaestak znanstvenih i organizacijskih odbora međunarodnih kongresa. Održala je devet predavanja na Institute of Biotechnology and Bioprocess Engineering, Graz University of Technology, objavila je 22 znanstvena rada, od kojih deset pripada Q1 i Q2; https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=219551) i recenzirane znanstveno-nastavne materijale za predmet Fiziologija industrijskih mikroorganizama (http://www.pbf.unizg.hr/zavodi/zavod_za_biokemijsko_inzenjerstvo/laboratorij_za_bi_im_i_tsp /fiziologija_industrijskih_mikroorganizama). Pod njezinim nadzorom izrađeno je i obranjeno šest završnih radova, 21 diplomski rad, jedan doktorski rad i jedan rad koji je dobio Dekanovu nagradu. Dobitnica je Pro-Bio Faraday Partnership poster award, Biochemical Society, Advancing Molecular Bioscience, Manchester, UK, 2005 i Potpore Biotehničke zaklade, 1997.

Članica je uredništva četiriju znanstvenih časopisa, područni je urednik dvaju znanstvenih časopisa, urednica je jednog znanstvenog zbornika, a recenzirala je više od 50 znanstvenih radova.

Koordinatorica je European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA) za Republiku Hrvatsku (http://www.ebtna.net/about-ebtna/boards/national-boards) od 2012., a od 2013. članica još dvaju EBTNA odbora. Predsjednica je Hrvatskog društva za biotehnologiju (od 2016.), sekcija Biochemical Engineering Science, European Federation of Biotechnology; kao članica sudjeluje u radu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (od 1996.) i Hrvatskog mikrobiološkog društva (od 2008.). Članica je Vijeća diplomskog studija Molekularna biotehnologija (od 2006.), Odbora za nastavu (2012-2014.) i Odbora za za transfer tehnologije i inovacije (od 2015.) te zamjenski član u Vijeću biotehničkog područja SuZ (2013.-2017.). Od 2016. je state representative from the Republic of Croatia to the States Representative Group for the Bio-Based Industry Public-Private Partnership operating under Horizon 2020, a od 2018. članica Odbora za primijenjenu genomiku HAZU.

Od 2006. dodatno se usavršava u području transfera tehnologije i prava intelektualnog vlasništva (Intellectual Property Rights Infrastructure for the R&D Sector in Croatia, 2006-2007; Capacity building in technology transfer institutions in order to enhance research commercialization activities, 2008-2009; Study Tour, PHARE 2006, Strathclyde Region of Scotland, UK, 2009; Opening University towards Society: Linking Education-Research-Innovation, 2012; i brojne druge radionice). Sudjelovala je na dva projekta (”Building innovation support through efficient cooperation network”, „Technology mapping at the University of Zagreb“) u okviru kojih je bila liason (kordinator transfera znanja) za PBF SuZ.

Vlada engleskim jezikom, a služi se njemačkim jezikom.

Predmeti

Matična ustanova

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu