intVLA | Željko Bihar
15883
page-template-default,page,page-id-15883,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Doc. dr. sc. Željko Bihar

Željko Bihar rođen je 1965. u Zagrebu gdje je završio srednju školu – MIOC, danas XV gimnazija; te diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) fiziku čvrstog stanja 1990. godine. Magistrirao je na PMF-u 2004 a godine 2005. stekao doktorat iz znanstvenog polja fizike. Docentom postaje 2010. za vrijeme angažmana na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu vodeći grupu predmeta Fizika na preddiplomskom studiju kao i kolegij Intelektualno vlasništvo na poslijediplomskom studiju.

S intelektualnim vlasništvom počeo se profesionalno baviti 1994. godine zaposlivši se u Držanom zavodu za patente (danas Državni zavod za intelektualno vlasništvo) kao jedan od prvih patentnih ispitivača u RH. U to vrijeme spomenuti Zavod definira sve važne postupovne procedure i poslovanje modernog „patentnog ureda“ kakav je danas. Godine 1998. zaposlio se u Tana Corporation d.o.o. koja u suradnji s odvjetničkim društvom Hraste & Partneri predstavlja tada jedan od najvećih regionalnih ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva s fokusom na prostor bivše Jugoslavije i Albanije. U periodu 1998-2008 kao voditelj Odjela patenata zadužen je za portfelje patenata vodećih farmaceutskih tvrtki kao što su Pfizer, Aventis, GlaxoSmithKline, Eli Lilly and Company za spomenute države.

Godine 2008. otvara tvrtku Admoveo d.o.o. čija uloga je pružanje usluga zaštite intelektualnog vlasništva, poglavito patenata, za hrvatske tvrtke, institute i sveučilišta. Naime, prepoznata je činjenica nedostatka adekvatnog kvalitetnog servisa orijentiranog prema domaćim poslovnim subjektima u području zaštite patenata radi nedostatka osoba s tehničkim znanjem i znanjem postupanja ispred patentnih ureda. Željko Bihar danas kroz tvrtku Admoveo savjetuje na području patenata respektabilne domaće tvrtke: HS Produkt, Jadran galenski laboratorij, Podravku, Hrvatske željeznice, Končar grupu, Ericsson NT, PharmaS, Genos, kao i sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Osijeku, Dubrovniku i mnoge druge institute kao što je npr. Institut za fiziku. Evaluator je za tehnologijska pitanja i pitanja intelektualnog vlasništva te povremeni pozvani predavač pri agenciji vlade RH – HamagBicro kada su patenti u fokusu. Kao član HR radne grupe sudjelovao je u međunarodnom projektu EVLIA (http://www.evlia.eu/) koji je imao za cilj razviti metodologiju vrednovanja nematerijalne imovine malih i srednjih tvrtki a koji je sproveden u okviru iste agencije. Također, suradnik je i na EU projektu TECRINO – Teaching Creativity in Engineering za koji je napisao poglavlje VI. o Intelektualnom vlasništvu.

Paralelno s aktivnostima u vezi zaštite intelektualnog vlasništva kontinuirano se obrazuje kako u polju fizike (vidjeti https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=181990) tako i u profesionalnom smislu vezanom za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, naročito područja patenata. Europski patentni zastupnik postaje 2008. godine, a ulaskom Republike Hrvatske u EU i Europski zastupnik za žigove i industrijski dizajn. Paralelno uz samoobrazovanje obrazuje studente poslijediplomskog studija na Tekstilno tehnološkom fakultetu – kolegij Intelektualno vlasništvo (http://www.ttf.unizg.hr/index.php?str=514&kolegij=462). Treba istaknuti da najveće iskustvo u pogledu intelektualnog vlasništva svaki zastupnik stječe praksom u direktnom poslovanju / zastupanju klijenata ispred Europskog patentnog ureda (EPO), Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) te Ureda za uređivanje na unutarnjem tržištu (OHIM) pred čijim tijelima Željko Bihar posluje od prvog trenutka od kada je hrvatskim građanima to dopušteno međunarodnim sporazumima. Naravno, ovdje treba pridodati i poslovanje ispred Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV).

U privatnom životu oženjen je i otac petero djece.

Predmeti
Matična ustanova

ADMOVEO d.o.o., Europski patentni zastupnik i Europski zastupnik za žigove i industrijski dizajn