intVLA | Zoran Krupka
15918
page-template-default,page,page-id-15918,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka

Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka radi kao izvanredni profesor na Katedri za marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu-Zagreb zaposlen je od studenoga 2004. godine i sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija iz kolegija Marketing, Upravljanje marketingom, Međunarodni marketing, Upravljanje markom i Marketinško planiranje. Diplomirao je u siječnju 2004. godine na Ekonomskom fakultetu-Zagreb, na kojemu je u travnju 2006. magistrirao obranivši znanstveni magistarski rad pod naslovom ‘Odnos matičnog poduzeća i podružnica u internacionalizaciji poslovanja grupa poduzeća’. Titulu doktora znanosti stekao je 11. veljače 2010. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom ‘Utjecaj okruženja na strategije upravljanja markom na međunarodnom tržištu’ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Do sada je kao autor ili koautor objavio preko 25 znanstvenih radova objavljenih u međunarodno priznatim publikacijama, jedan sveučilišni udžbenik i dva srednjoškolska udžbenika. Sudjelovao je na preko 25 međunarodnih znanstvenih konferencija, urednik je 8 zbornika međunarodnih znanstvenih skupova, sudjelovao je kao član programskih odbora nekoliko znanstvenih konferencija te je sudjelovao u pisanju Leksikona marketinga. Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka redoviti je recenzent u znanstvenim časopisima te je član vodećih svjetskih marketinških udruženja.

Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka boravio je nekoliko puta na usavršavanju u inozemstvu (SAD, Belgija, Portugal i sl.), dobitnik je nagrade „Dr. Mijo Mirković“ za znanstveni rad za 2007. godinu te aktivno sudjeluje kao predavač i konzultant u gospodarskoj praksi. Bio je voditelj sveučilišnog projekta pod nazivom „Interakcije različitih razina analize u stvaranju percepcija marke“, a sudjelovao je u radu nekoliko međunarodnih i sveučilišnih projekata. Trenutno sudjeluje kao istraživač u Znanstvenom centru izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment i na Hrvatskom-slovenskom bilateralnom projektu.

Više informacija o znanstvenom (radovima, izlaganjima na međunarodnim znanstvenim skupovima, projektima), nastavnom i stručnom radu izv. prof. dr. sc. Zorana Krupka može se pronaći na www.efzg.unizg.hr/zkrupka.

Predmeti
Matična ustanova

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu