intVLA | Tajana Tomić
15956
page-template-default,page,page-id-15956,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Mr. sc. Tajana Tomić

Diplomirala je na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1979.g., magistrirala na Poslijediplomskom studiju iz autorskog prava i stekla naziv Magistra prava 2001.g. Dodatno obrazovanje stekla je na Visiting Scholars Program, The United States Patent and Trademarke Office, Washington DC, 2003.g. „General Course on Intellectual Property“, WIPO Worldewide Academy, Ženeva, 2004. g. i Intermediate Training Course on Copyright and Related Rights, World Intelectual Property Organisation, British Coppyright Council i Copyright Directorate of The Patent Office, London, 2005.

Radno i stručno iskustvo stekla je radeći kao pravni zastupnik na poslovima zastupanja autora u Hrvatskoj Autorskoj agenciji od 1979.g. do 1997.g. Od 1997.g. zaposlena je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo gdje je radila kao savjetnik i viši savjetnik u Odjelu autorskog prava, načelnik Odjela za autorsko pravo i srodna prava, a danas radi kao voditeljica Samostalne službe za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove.

Uz magistarski rad „Pravna narav prava slijeđenja“, 2001. napisala je članke koji su objavljeni u Zbornicima Hrvatskog društva za autorsko pravo „Prava likovnih umjetnika po propisima novog ZAPSP-a“, 2004, vol. 5, „Pravo slijeđenja“, 2005, vol. 6, Hrvatsko društvo za autorsko pravo, Zagreb, „Organizacije za radiodifuziju u sustavu kolektivnog ostvarivanja prava i stvaranje novog WIPO ugovora o zaštiti prava organizacija za radiodifuziju“, 2007, vol. 8, „O kolektivnom ostvarivanju prava“, Privredni vjesnik, 2009.

Aktivno je sudjelovala i sudjeluje u izradi Zakona i svih izmjena i dopuna Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i svih podzakonskih propisa iz područja autorskog prava. Obavlja inspekcijski nadzor radom udruga koje obavljaju djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava. Daje pisana pravna mišljenja i objašnjenja iz područja autorskog prava na zahtjev Vlade RH, Europske komisije, Ustavnog suda, drugih sudova, tijela državne uprave te ostalih pravnih i fizičkih osoba. Sudjelovala je u redovitom radu sjednica iz područja autorskog prava i srodnih prava SCCRR grupe i Odbora WIPO-a u Ženevi za pripremu i izradu međunarodnih ugovora koji se donose na Diplomatskim konferencijama WIPO-a. Kao predstavnik Zavoda sudjelovala je na WIPO Diplomatskim konferencijama 2012.g. u Pekingu i 2013.g. u Marakešu. Sudjeluje u radu Radne skupine Vijeća EU za pravo intelektualnog vlasništva (podgrupa za autorsko pravo) u Bruxelles–u. 2010. g. Vlada RH ju je imenovala kao člana Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava, odnosno srodnih prava. Kao član Vijeća stručnjaka sudjeluje u radu Vijeća i u drugom mandatu. Osmislila je kolegij „Autorsko pravo i srodna prava” na VŠTK AGORA i održavala predavanja 2010.g. i 2011. g. Održala je ciklus  predavanja na Institutu Ruđer Bošković pod nazivom: „Pravo intelektualnog vlasništva“ i „Autorsko pravo u znanstvenim istraživanjima“. 2011.g. Održala je veći broj predavanja na savjetovanjima Hrvatskog društva za autorsko pravo. Održava predavanja u okviru Pravosudne akademije za stručno usavršavanje sudaca.