intVLA | Ivana Kunda
16332
page-template-default,page,page-id-16332,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda

Ivana Kunda je izvanredna profesorica i predstojnica Katedre za međunarodno i europsko  privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom sveučilišnom studiju Pravo europskih integracija“ 2004. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravo mjerodavno za povrede prava intelektualnog vlasništva“ obranila je 2008. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2004. je položila pravosudni ispit. Bila je članica Žalbenih vijeća za područje žiga, industrijskog dizajna i oznaka od 2008. do 2013. godine. Godine 2008. dodijeljena joj je nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Dobitnica je više znanstvenoistraživačkih stipendija u zemlji i inozemstvu, među kojima i stipendije Vlade SAD-a Fulbright Scholarship za postdoktorsko istraživanje na Columbia University u New Yorku u SAD-u 2011. godine, stipendije GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht za usavršavanje na Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb u Muenchenu u Njemačkoj 2006. 2007., 2008. i 2014. godine. Bila je pozvana predavačica na European Academy of Law u Trieru u Njemačkoj te gostujuća profesorica na Universidad de Navarra u Pamploni u Španjolskoj, a od 2015. predaje dio kolegija Dirito della marca na Libera Università di Lingue e Comunicazione Milan (IULM) u Milanu u Italiji.

Trenutačno je u svojstvu istraživačice aktivna u pet domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata od kojih su tri financirana sredstvima EU-a: Business & Human Rights Challenges for Cross Border Litigation in the European Union, EU Training Judiciary on Brussels II a Regulation: From South to East i Remedies Concerning Enforcement of Foreign Judgements According to Brussels 1 Recast, a dva iz domaćih izvora, HRZZ-a: Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljeno na znanju, i Sveučilišta u Rijeci: Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga.

Objavila je četrdesetak radova na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku, među kojima je i jedna knjiga-monografija Internationally Mandatory Rules of the Third Countries in the European Contract Conflict of Laws: The Rome Convention and the Proposal for the Rome I Regulation iz 2007., jedna urednička knjiga Uredba Bruxelles I: izazovi hrvatskom pravosuđu/The Brussels I Regulation. Challenges for Croatian Judiciary iz 2012. te nekoliko poglavlja u knjigama. Održala je brojna izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Bila je voditeljica ili suvoditeljica nekoliko znanstvenih konferencija. Članica je više znanstvenih skupina za istraživanje pojedinih pitanja iz njezine uže specijalnosti, uključujući i International Law Association Committee for Intellectual Property and Private International Law.

Trenutačno je nositeljica/sunositeljica triju obveznih kolegija na integriranom sveučilišnom studiju prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci: Pravno pisanje, Europsko pravo II i Međunarodno privatno pravo, te nekolicine izbornih kolegija među kojima su i Europsko međunarodno privatno pravo, Pravo intelektualnog vlasništva te Internetsko pravo. Nositeljica je kolegija Zaštita intelektualnog vlasništva trgovačkog društva i Internetsko pravo na poslijediplomskom stručnom studiju Pravnog fakulteta Rijeci „Financijsko pravo trgovačkih društava“. Nositeljica je i kolegija Pravo intelektualnog vlasništva na poslijediplomskom doktorskom studiju istog fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, bila je nositeljica kolegija Pravo medija, predavala je Autorsko pravo u okviru Tečaja zvuka i glazbe, a trenutačno je sunositeljica kolegija Pravni, organizacijski i upravljački aspekti izdavačke djelatnosti na doktorskom studiju Izdavaštvo i mediji. Od 2012. godine sunositeljica je kolegija European Private Law and Intellectual Property Law u okviru ljetne škole Intellectual Property Summer Institute – Croatia Summer Program koju organiziraju Michigan State University i Sveučilište u Rijeci.

Predmeti
Matična ustanova

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci