intVLA | Vlatka Petrović
16420
page-template-default,page,page-id-16420,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Dr. sc. Vlatka Petrović

Vlatka Petrović voditeljica je Ureda za transfer tehnologije te obnašateljica dužnosti voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu.  Istraživačkim skupinama pomaže prilikom procjene komercijalnog potencijala novih tehnologija, razvoja strategije komercijalizacije i zaštite intelektualnog vlasništva te pruža podršku u dogovaranju suradnje s industrijom u istraživanju i razvoju ili komercijalizaciji  tehnologije.   S upravama istraživačkih organizacija surađuje i pri oblikovanju internih politika upravljanja intelektualnim vlasništvom i komercijalizacije rezultata istraživanja.

Sudjelovala je u pripremi i provedbi više projekata i programa podrške inovacijama sufinanciranih iz nacionalnih sredstava, sredstava Svjetske banke te fondova Europske unije. Za istraživače i studente drži radionice posvećene upravljanju intelektualnim vlasništvom, komercijalizaciji  tehnologije, suradnji s industrijom i poduzetništvu.

Dr.sc. Vlatka Petrović se transferom tehnologije i podršci razvoju inovacija bavi od 2008. godine kada je postala prvi zaposlenik Ureda za transfer tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu.  Prije toga doktorirala je na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet na temi iz molekularne evolucije za koju je istraživanja kao znanstveni novak provela na Institutu „Ruđer Bošković.“

Na Sveučilištu u Zagrebu, Prehrambeno – biotehnološki fakultet diplomirala je na području biokemijskog inženjerstva, a stupanj prvostupnika biologije stekla je na La Roche College u SAD-u.

Predmeti
Matična ustanova

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT),  Sveučiliše u Zagrebu