intVLA | Donatella Verbanac
15912
page-template-default,page,page-id-15912,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Doc. dr. sc. Donatella Verbanac

Rođena u prosincu 1961. Diplomirala Medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u srpnju 1984. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u lipnju 1990. stječe naziv magistra, a potom na istom Sveučilištu u lipnju 1993. naziv doktora biokemijskih znanosti.

Nakon provedenog jednogodišnjeg pripravničkog staža na Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, 1985. godine zapošljava se u Rijeci. Provela je trinaest godina na Sveučilištu u Rijeci, gdje je započela svoju karijeru kao asistent, a završila u zvanju docenta predajući Biokemiju za studente medicine i stomatologije i vlastiti izborni predmet Medicinska dijetetika.

Boravila je nekoliko godina na stručnom usavršavanju, izradi doktorata i specijalizaciji u poznatim domaćim i inozemnim centrima.  Od 1998. do kraja 2008. godine radila je u PLIVI d.d. – Zagreb, Istraživanju i razvoju, a potom u GlaxoSmithKline Istraživačkom centru kao koordinator na istraživanju novih lijekova, voditelj organizacijskih jedinica i projekata. Tijekom rada u farmaceutskoj industriji usavršavala se kroz više profesionalnih tečajeva usmjerenih na stjecanje komplementarnih vještina iz područja menadžmenta, pregovaranja, prezentacija, timskog rada i upravljanja resursima.

Izabrana 2007. u zvanje znanstvene savjetnice, polje Farmacija, a 2009. postaje znanstvena savjetnica u polju Temeljne medicinske znanosti. Od 2009. godine radi kao docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Centru za Translacijska i klinička istraživanja i voditeljica je Odjela za međustaničnu komunikaciju. Centar je dio Hrvatskog znanstvenog centra izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu.

Od samog zapošljavanja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu uvodi modul Intelektualno vlasništvo u biomedicini i istraživanju lijekova u sklopu predmeta Struktura i funkcioniranje znanstvenog rada za poslijediplomski doktorski studij. Modul se redovito održava za hrvatske i za strane studente poslijediplomskog doktorskog studija. Gostovala je u srpnju 2012. kao gost-predavač na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Grazu i predavala Intelektualno vlasništvo u istraživanju lijekova. U više navrata, kroz razne radionice, održavala je seminare iz područja istraživanja lijekova i zaštite intelektualnog vlasništva u biomedicini. Osim toga, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu predaje odabrana područja iz biokemije i vodi dva izborna predmeta (Biološki aktivni spojevi u hrani i P4 u medicini), dok na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi i u specijalističkim studijima.

Stalni je recenzent za nekoliko domaćih i stranih znanstvenih časopisa, kao i recenzent projekata za Europsku komisiju. Autor je 40-tak znanstvenih i stručnih radova iz područja istraživanja lijekova, translacijskih istraživanja i biokemije (http://bib.irb.hr/pretrazivanje_rezultat?), te više stotina popularnih članaka i kolumni iz područja nutricionizma i dijetetike koje piše od 1996. godine. Izdala je tri samostalne knjige, koautor je jednog udžbenika iz biokemije te nekoliko poglavlja u knjigama. Održala je nekoliko desetina pozvanih predavanja, a uz to je i autorica cjelokupnog sadržaja Prehrana po bolestima na portalu Pliva zdravlje i aplikacije za pametne telefone. Sudjelovala je i samostalno vodila znanstvene i stručne projekte (http://www.mef.unizg.hr/website/wp-content/uploads/2015/06/Donatella-Verbanac.pdf). Redovito sudjeluje u pisanju projektnih prijava na razne natječaje u zemlji i svijetu, a trenutno vodi istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost: Utvrđivanje sastava crijevne mikrobiote, upalnih markera, prehrambenog i endokrinog statusa u pacijenata s upalnom bolesti crijeva; akronim – MINUTE for IBD.

Predmeti
Matična ustanova

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu