intVLA | Višnja Gaurina Srček
15906
page-template-default,page,page-id-15906,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Prof. dr. sc. Višnja Gaurina Srček

Višnja Gaurina Srček redovita je profesorica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je Biokemijsko inženjerstvo (1994.), magistrirala u području Toksikologije (1998.) i doktorirala u području Biotehnologije (2003.) na Sveučilištu u Zagrebu. Nositeljica je i sudjeluje u izvođenju nastave više kolegija preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na PBF-u. Također,   sudjeluje u izvođenju predavanja i seminara iz kolegija Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva koji je obavezan kolegij na svim diplomskim studijima. Nositeljica je i 3 kolegija koji se izvode na doktorskom studiju PBF-a, a među njima i kolegija Planiranje istraživačkih projekata i zaštita intelektualnog vlasništva. Bila je mentor više od 40 završnih i diplomskih radova te jednog doktorskog rada.

Područje njene znanstveno-istraživačke djelatnosti vezano je za tehnologiju  i primjenu životinjskih stanica u  proizvodnji biološki aktivnih spojeva (cjepiva), primjenu in vitro sustava za praćenje učinaka  biološki aktivnih tvari i tvari iz okoliša. Trenutno se bavi određivanjem biološkog potencijala proteina i peptide iz nus-proizvoda uljarica te njihovim učincima na rast i proizvodnost kultura životinjskih stanica. Aktivno je sudjelovala na više znanstvenih, bilateralnih, tehnologijskih i stručnih projekata, a trenutno je voditeljica projekta financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Dobitnica je nagrade Društva hrvatskih inovatora za 2005. i 2006. (ARCA 2005 i ARCA 2006). U 2010. je sudjelovala kao gostujući profesor na Sveučilištu u Orleansu, Francuska. Rezultati njenog znanstveno-istraživačkog rada prikazani su u preko 40 znanstvenih i stručnih radova koji se prema kriterijima Znanstvenog vijeća svrstavaju u skupinu a1 (30 radova), skupinu a2 (6 rada) te skupinu a3 (6 radova). Također, sudjelovala je na oko 40 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s predavanjima i posterskim pripćenjima. Više o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti na poveznici https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=206591. Članica je Hrvatskog društva za biotehnologiju (HDB), Hrvatskog toksikološkog društva (HTD), Europske tematske mreže za biotehnologiju (EBTNA) i Europskog društva za tehnologiju stanica (ESACT). Od 2006. imenovana je za Upraviteljicu Biotehničke zaklade PBF-a.

Usavršavala se u području zaštite intelektualnog vlasništa te je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih projekata i seminara vezanih za problematiku zaštite prava intelektualnog vlasništva (PHARE 2006 “Capacity building in technology transfer institutions in order to enhance research commercialization activities“, CARDS 2003 „Intellectual Property Rights Infrastructure for the Research and  Development Sector in Croatia“) te više seminara u organizaciji WIPO i DZIV RH. U periodu 2005.-2007. imenovana je IP koordinatorom za PBF u sklopu projekta “University Research and Development Initiative” kojeg su koordinirali WIPO, DZIV i MZOŠ RH.

Predmeti
Matična ustanova

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu