intVLA | Romana Matanovac Vučković
15614
page-template-default,page,page-id-15614,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković (1973.) diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. te doktorirala 2010. na doktorskom studiju Građanskopravne i obiteljskopravna znanost, s temom Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom. Pravosudni ispit položila je 2001. Ispit za patentnog zastupnika i zastupnika za žigove pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo položila je 2007. a europska patentna zastupnica pred Europskom patentnom organizacijom postala je 2008. Više puta bila je na studijskom boravku na Max-Planck-Institutu za inovacije i tržišno natjecanje u Münchenu.

Od 2016. radi kao izvanredna profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem je zaposlena od 2003., najprije kao asistentica, potom kao viša asistentica te od 2011. kao docentica. Zaposlenje na Pravnom fakultetu prekinula je od 2005. do 2008., kad je imenovana zamjenicom ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Tamo je obavljala brojne stručne poslove u području intelektualnog vlasništva, od pisanja propisa do provođenja raznih studija i projekata, kao i brojne aktivnosti vezane uz upravljanje procesima i institucijom te predstavljanje institucije u međunarodnim aktivnostima. Od 2001. do 2003., bila je zaposlena kao pravna savjetnica i voditeljica odjela za medije, mehanička prava i nove tehnologije u Hrvatskom društvu skladatelja Zaštita autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP). Prvo radno iskustvo kao pravnica stekla je u tvrtki Emporion, d.o.o., Zagreb.

Obavlja brojne stručne poslove. Od 2017. godine surađuje kao međunarodna ekspertica u području autorskog prava sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO) u projektima pravne pomoći u Albaniji, Bosni i Hercegovini te u Izraelu. Od 2018. angažirana je i kao ekspertica na projektu „Capacity building for Technology Transfer in the Western Balkans“ koji se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji a financiran je iz sredstava Europske unije. Surađivala je s Pohl Consulting & Associates GmbH iz Berlina te Danskim uredom za patente i žigove kao konzultantica u projektu pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva na Kosovu, također financiranog sredstvima Europske unije, 2013. i 2014. godine. Od 2010. do 2012. godine bila je konzultantica Europske patentne organizacije u projektima pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva u Crnoj Gori i na Kosovu, koji su također bili financirani iz sredstava Europske unije. Kao ekspertica je bila pozvana 2012. godine od nadležnih tijela pojedinih država članica za obavljanje stručnih poslova u području intelektualnog vlasništva u Albaniji. Od 2011. godine do danas angažirana je na više projekata na Sveučilištu u Zagrebu koji su financirani iz sredstava Europske unije ili kreditom Svjetske banke a odnose se na transfer tehnologije i intelektualno vlasništvo.

Bila je predsjednica Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog i srodnih prava od 2005. do 2009. te predsjednica Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva od 2007. do 2013. Kao članica radne skupine sudjelovala je u pripremi pregovora s Europskom unijom za poglavlje 7. Pravo intelektualnog vlasništva i poglavlje 26. Obrazovanje i kultura. Bila je članica upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra od 2007. do 2016. Arbitrica je na listi arbitara pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 2014. I naposljetku, 1.  srpnja 2018. godine ministrica kulture u Vladi Republike Hrvatske, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, imenovala ju je svojom posebnom savjetnicom.

Od 2004. napisala je jednu knjigu, 50 znanstvenih radova (22 u koautorstvu), 12 stručnih radova te 2 stručna priručnika. Urednica je dvije knjige, nekoliko zbornika i znanstvenih časopisa te više od 10 domaćih i međunarodnih savjetovanja i konferencija. Izlagala na više od  100 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, seminara i sl. Izvodi nastavu iz predmeta iz područja građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva na diplomskim i poslijediplomskim studijima na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Muzičkoj akademiji i Akademiji dramskih umjetnosti istog Sveučilišta nositeljica je više kolegija iz područja autorskog prava te iz područja kulture i umjetnosti. Sudjeluje na više znanstvenih projekata, kao znanstvenica ili voditeljica. Članica je nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih asocijacija.

Godine 1999. diplomirala je gitaru na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, u klasi Istvàna Römera a od 1996. do 1999. usavršavala se na poslijediplomskom umjetničkom studiju gitare na Sveučilištu za glazbu i dramske umjetnosti Mozarteum u Salzburgu, u klasi Eliota Fiska. Kao gitaristica osvajala je brojne nagrade i priznanja, među ostalim nagradu Darko Lukić za najboljeg mladog glazbenika 1995. i prvu nagradu na natjecanju mladih glazbenika Radio podij u organizaciji Hrvatske radiotelevizije 1996. Održala je više od 300 koncerata u zemlji i inozemstvu do 2000. godine, od kada više nije javno aktivna. Od prosinca 2018. je predsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda, kao prva žena u njegovoj 200-godišnjoj povijesti.