intVLA | Gordana Turkalj
15902
page-template-default,page,page-id-15902,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Mr. sc. Gordana Turkalj

Rođena 2. travnja 1966. u Zagrebu. Po završetku srednje škole studirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, gdje je diplomirala 24.02.1992. godine stekavši zvanje diplomirane inženjerke kemijske tehnologije. Kasnije nakon što se zaposlila u upisuje poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, polje: kemija, područje: organska kemija, gdje je magistrirala 28.03.2003. na temi: «Kemijske transformacije makrolaktonskog prstena oleandomicina».

11. svibnja 2007. polože stručni ispit za patentnog zastupnika pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, Republike Hrvatske, te se 08. lipnja.2007. upisuje u registar patentnih zastupnika pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, Republika Hrvatske, a 27. lipnja 2008. na listu profesionalnih zastupnika Europskog patentnog ureda (EPO).

Po završetku studija 08. rujna 1992. zaposlila se u Plivi d.d., Istraživački institut gdje do 2002. radi kao kao istraživač – medicinski kemičar na sintezi, izolaciji, strukturnoj analizi novih kemijskih entiteta, te određivanju odnosa strukture i aktivnosti novih spojeva. Od 01.02.2002. prelazi unutar kompanije u Pravne poslove, Intelektualno vlasništvo na poziciju suradnika za patente gdje počinje karijeru i obrazovanje u području intelektualnog vlasništva. Nakon 01. siječnja 2004. kada se Pliva-Istraživački institut d.o.o., kao kompanija kćer odvojila od Pliva d.d. nastavlja rad kao suradnik za patente u Pliva-Istraživački institut d.o.o., Pravni poslovi i intelektualno vlasništvo; te zatim u Corporate Intellectual Property, GlaxoSmithKline istraživački centar Zagreb d.o.o. koji je promijenio ime nakon akvizicije Pliva-Istraživački institut d.o.o. od strane međunarodne farmaceutske kompanije GlaxoSmithKline (GSK). Tijekom rada u korporativnom odjelu za intelektualno vlasništvo GSK-a unaprijeđena sve do rukovoditelja za patente. Nakon akvizicije GlaxoSmithKline istraživački centar Zagreb d.o.o.  od strane Galápagos NV u rujnu 2010. nastavlja raditi u odjelu za intelektualno vlasništvo, Galapagos istraživački centar d.o.o., gdje je 2012. promovirana u stariju savjetnicu za patente (Senior Patent Counsel).

2013. godine zajedno sa zastupnicom za patente i žigove Tatjanom Sučić, dipl.ing.stroj. osniva vlastitu tvrtku: Callidea d.o.o., čija je glavna djelatnost zastupanje u području prava industrijskog vlasništva, gdje od 1. lipnja 2013. do 31. siječnja 2017. radi kao direktorica tvrtke.

Od 01.02.2017. prelazi u Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH (DZIV), gdje do danas radi na mjestu više upravne savjetnice u području kemije i biotehnologije u Odjelu za kemiju i kemijsku tehnologiju.

Od 2002. do danas redovito se usavršava u području intelektualnog vlasništva u uglednim međunarodnim institucijama: 2014. Praktika Interna, EPO-European Patent Academy, Munich, DE; 2009. CEIPI, Preparation Seminar for EQE, Strasbourg, FR; te seminari u organizaciji Management Foruma, London, UK: 2002. “Working with Patents” i 2003. “European Claim Drafting”; a 2002. provodi dva mjeseca na specijalizaciji u Darby & Darby, Professional Corporation, Intellectual Property Law, New York, US.

Od 2010. je gost predavač pri Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, «Struktura, metodologija i funkcioniranje znanstvenog rada II», Modul: Intelektualno vlasništvo; voditelj: doc.dr.sc. Donatella Verbanac.

Do prelaska u DZIV bila je članica Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi), gdje je predstavljala RH u European Patent Practice Committee, te Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove, gdje je zadnje bila članica Senata, a prije toga Disciplinskog suda.

Tijekom 20 godina karijere u velikim i srednje velikim farmaceutskim i biotehnološkim tvrtkama, od 2013. u vlastitoj tvrtci, a sada u DZIV-u zadnjih 14 godina bavi se raznim aspektima industrijskog vlasništva inovativnih i generičkih proizvoda. Ima bogato praktično iskustvo u pisanju i procesuiranju komercijalno važnih patenata u kompleksnim područjima tehnologije, u kreiranju strategije patentiranja, davanju mišljenja o patentabilnosti izuma i slobodi izlaska na tržište, te edukaciji znanstvenika u području intelektualnog vlasništva. Upravo zato što je radila u industriji dobro razumije strateške potrebe i probleme, i na koji način industrijsko vlasništvo može imati krucijanu ulogu u razvoju i rastu tvrtke. Obzirom da je i sama bila istraživač i izumitelj vrlo dobro razumije probleme znastvenika i razvojnih inžinjera.

Predmeti
Matična ustanova

Callidea d.o.o., patentna zastupnica