intVLA | Tijela studija
16292
page-template-default,page,page-id-16292,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Voditeljica studija

Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zamjenici voditeljice studija

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

Stručno vijeće studija

Prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr .sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu

Prof. art. Damir Terešak, Akademija dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Donatella Verbanac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu