intVLA | Vatroslav Škare
15953
page-template-default,page,page-id-15953,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Izv.prof.dr.sc Vatroslav Škare

Vatroslav Škare je izvandredni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U fokusu njegovog znanstvenog i nastavnog interesa je izrazito dinamično područje digitalnog marketinga, a aktivno se bavi i područjima upravljanja proizvodom/markom, inovacija usluga i imidža zemlje. Nakon stjecanja doktorata na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine, usavršavao se u Barceloni na poslovnoj školi IESE Business School – University of Navarra u sklopu programa “IFP: International Faculty Program”.

Nositelj je kolegija Digitalni marketing na integriranom studiju Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta, a uz to sudjeluje u nastavi na kolegijima Upravljanje proizvodom, Marketing usluga i Upravljanje markom. Od akademske godine 2014/2015. nositelj je kolegija “Digital and Social Media Marketing” na Ljubljana Summer School Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani te na ISM University of Management and Economics u Vilniusu.

Osim što aktivno sudjeluje u obrazovanju studenata na integriranom studiju, sudjeluje i u edukaciji menadžera na poslijediplomskim studijima. Tajnik je specijalističkog poslijediplomskog studija “Marketinški menadžment” na kojemu je i nositelj kolegija “Elektronički marketing” i “Simulacije u marketingu”. Kao gost predavač održava predavanja iz područja digitalnog marketinga na nekoliko sveučilišta u inozemstvu. Na doktorskom studiju “Ekonomija i poslovna ekonomija” sunositelj je kolegija “Izabrane teme poslovnog upravljanja” te je jedan od tajnika studija.

Sudjelovao je i izlagao na brojnim znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim konferencijama. Sudjelovao je u organizacijskim odborima jedne domaće (XIX.Kongres CROMAR-a) i dviju međunarodnih znanstvenih konferencija (2nd & 3rd Marketing Theory Challenges in Transitional Societies Conference). Autor je i koautor preko 30 znanstvenih radova te poglavlja u knjigama iz područja digitalnog marketinga, inovacija usluga u digitalnom okruženju, mobilnog marketinga i lokacijskih usluga. Popis svih publikacija izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare dostupan je na web stranici Hrvatske znanstvene bibliografije (bib.irb.hr/lista-radova?autor=257542). Dobitnik je nagrada “Dr. Mijo Mirković” za znanstveni rad objavljen u časopisu “Journal of Business Research” 2007. i 2017. godine. Izv. prof. dr. sc. Škare je tehnički urednik znanstvenog časopisa Market/Tržište te recenzent za nekoliko znanstvenih časopisa u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nacionalni je predstavnik za Republiku Hrvatsku pri European Marketing Academy (EMAC), za period 2014-2019. Suradnik je u znanstveno-istraživačkom projektu “Extended model of online Privacy Concern (PRICON)” Ekonomskog instituta u Zagrebu, u sklopu kojeg istražuje problematiku privatnosti potrošača u digitalnom okruženju.  Uz to, član je istraživačkih timova projekata “Istraživanje tržišta u funkciji razvoja specifičnih oblika turizma Hrvatske“ (“Market Research in the Function of Special Interest Tourism Development in Croatia“); naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (šifra projekta: 067-0672288-2492, siječanj 2007-danas) te “Strategija izgradnje imidža Republike Hrvatske“ (“Image-development Strategy for Republic of Croatia“); naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (šifra projekta: 0067020, svibanj 2003-prosinac 2006).

Predmeti
Matična ustanova

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu