intVLA | Tihomir Katulić
16017
page-template-default,page,page-id-16017,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Doc. dr. sc. Tihomir Katulić

Rođen 1979. u Zagrebu. 2003. diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2012. doktorirao s temom “Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu“.

2003-2004. kao stručni suradnik radi u CERTu Hrvatske akademske istraživačke mreže (CARNet) na poslovima obrade sigurnosnih incidenata i izradi stručne literature na području informacijske sigurnosti.

2004.-2006. kao vježbenik, stručni suradnik i attaché radi u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, u Odjelu za međunarodne gospodarske organizacije i integracije.

2006. prelazi na Katedru za pravnu informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi na kolegijima Pravna informatika, Pravo elektroničkih medija, Privatnost u elektroničkim komunikacijama, Osnove informacijske sigurnosti te kolegiju Informatičko pravo pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

2008. postaje koordinator za e-učenje Pravnog fakulteta u Zagrebu. Autor je elektroničkog udžbenika „Uvod u intelektualno vlasništvo“, koautor udžbenika “Pravna informatika i informacijsko pravo” te autor znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima poput Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Prava u gospodarstvu, Informatora, Edupointa itd.

Od 2007. do 2010. član uredništva časopisa Edupoint. Dugogodišnji je vanjski suradnik časopisa Bug, Mreža, Infotrend, a objavljivao je i objavljuje stručne članke i analize u časopisima Banka, Privredni vjesnik, Poslovni dnevnik, Sistemac, Plan B itd.