intVLA | Smiljka Vikić-Topić
15938
page-template-default,page,page-id-15938,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Mr. sc. Smiljka Vikić-Topić

Mr.sc. Smiljka Vikić-Topić rođena je u Rijeci 1961. Diplomirala je kemiju 1985. i magistrirala biologiju 1995. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu (SuZ). Magistarski rad pod naslovom “Transkripti receptora za somatostatin u tkivima zloćudnih tumora” izrađen je pod vodstvom prof. Stanimira Vuk-Pavlovića na klinici Mayo, Rochester, Minnessotta, SAD. Nakon rada na Zavodu za organsku kemiju i biokemiju PMF-a, 1991. do 1994. boravila je u SAD-u radeći dvije godine kao istraživač-molekularni biolog u laboratoriju za ekspresiju proteina Nacionalnih instituta za zdravlje u Bethesdi, Maryland te godinu dana na klinici Mayo u Rochesteru, Minnessotta.

Po povratku u Hrvatsku radila je 14 godina u farmaceutskoj industriji, najprije u Istraživačkom institutu PLIVE, u laboratoriju za molekularnu biologiju, zatim kao koordinator istraživačkih aktivnosti koje se provode u suradnim institucijama,  a potom u Istraživačkom centru GlaxoSmithKline-a  kao voditelj laboratorija za biološko profiliranje. Tijekom rada u industriji stekla je iskustvo rada u multi i interdsciplinarnim timovima, a organizirajući istraživačke suradnje s vanjskim institucijama stekla je bogato iskustvo u upravljanju intelektualnim vlasništvom te pravnim i financijskim aspektima suradnji akademskih i industrijskih partnera.

Od 2009. radi kao voditeljica Ureda za znanost i transfer tehnologije u Centru za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta SuZ i Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Pomaže istraživačima u pronalaženju izvora financiranja, pripremi prijave i provedbi međunarodnih projekata, prepoznavanju i zaštiti rezultata znanstvenog rada koji imaju komercijalni potencijal te jačanju suradnje s industrijom.

Usavršavala se kroz brojne tečajeve i radionice u području intelektualnog vlasništva, pregovaračkih i upravljačkih vještina, financija, pisanja projektnih prijedloga i provedbi projekata, EU fondova i sl. Iskustvo je stekla i sudjelovanjem u pisanju projektnih prijedloga za natječaje Sedmog okvirnog programa (FP7), OBZOR 2020 i drugih, osobito dijelova koji se odnose na komercijalizaciju intelektualnog vlasništva nastalog u provedbi projekata. Sudjeluje u pisanju i provedbi projekata usmjerenih ka iskorištavanju rezultata istraživanja (Provjera inovativnog koncepta, Potpora uredima za transfer tehnologije i sl.). U području transfera tehnologije u biomedicini usavršavala se i boravcima u inozemnim uredima radeći zajedno s njihovim stručnjacima. Tako je 2011. godine provela 5 tjedana u Uredu za transfer tehnologije Nacionalnih instituta za zdravlje, SAD (NIH OTT) i 2014. godine u Bioquarteru, Sveučilišta u Edinburghu. U sklopu FP7 projekta GLOWBRAIN posjetila je urede za transfer tehnologije Sveučilišta Minho, Portugal i Instituta za makromolekularnu kemiju u Pragu. Sudjeluje u radu EU udruženja stručnjaka za transfer tehnologije ASTP-Proton.

Smiljka Vikić-Topić je objavila 6 znanstvenih radova citiranih 140 puta, h-indeks 5 (WoS, https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=124935). Koautor je poglavlja „Translational Science and Personalized Medicine Approach“ u knjizi Person in Medicine and Healthcare, Đorđević, Veljko; Braš, Marijana ; Miličić, Davor (ur.). Redovito piše članke za glasilo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mef.hr http://www.mef.unizg.hr/o-nama/mef-hr/.

Sudjeluje u nastavi na doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo kao suradnik na modulima „Intelektualno vlasništvo u biomedicini i razvoju lijekova“ i „Projekti“  kolegija „Struktura, metodologija i funkcioniranje znanstvenog rada“. Održala je brojne radionice i sudjelovala s prezentacijama vezanim uz intelektualno vlasništvo, komercijalizaciju istraživanja, suradnju s industrijom, iskustvima drugih u području prijenosa tehnologije i dr.

Sudjelovala je na projektima Opening University toward society (OPUS-TEMPUS), IPA-Tehnološko mapiranje Sveučilišta u Zagrebu i BISTEC te Glowbrain kroz koje se dodatno educirala u području. Suradnik je na projektu FP7 OSTEOGROW profesora Vukičevića.

Web stranica Ured za znanost i transfer tehnologije: