intVLA | Siniša Petrović
15699
page-template-default,page,page-id-15699,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Prof. dr. sc. Siniša Petrović

Rođen u Zagrebu 1966. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1990. godine. Godine 1994. magistrirao s radom pod naslovom “Ugovor o vođenju poslova trgovačkog društva”. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Pripajanje dioničkih društava i druge koncentracije u pravu društava” obranio na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1998. godine. Bio je pripravnik na Županijskom sudu Grada Zagreba, a godine 1995. položio je pravosudni ispit.

Od 1991. godine radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Godine 2012. godine izabran je za redovitog profesora u trajnom zvanju na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. U akademskim godinama 1999/2000. te 2000/01. bio je prodekan Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom 1991. i 1992. godine radio kao dobrovoljac u Hrvatskom uredu pri Promatračkoj misiji Europske zajednice te kao član hrvatskog izaslanstva sudjelovao na pregovorima s bivšom JNA. Godine 1995. bio pravni savjetnik Posebnog izaslanika Predsjednika Republike Hrvatske za pregovore s međunarodnom zajednicom te, između ostaloga, sudjelovao na međunarodnoj mirovnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini Peace Proximity Talks u Daytonu.

Nekoliko mjeseci tijekom 1996. godine radio u odvjetničkom uredu Hunton & Williams, Washington, D.C.

Od 1997. do 2000. bio član Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, a od 2000. do 2003. potpredsjednik Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja.

Od 2006. do 2012. godine bio je član Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te kao pregovarač bio zadužen za poglavlja 2 Sloboda kretanja radnika, poglavlja 3 Sloboda pružanja usluga i pravo poslovnog nastana, poglavlja 6 Pravo trgovačkih društava i poglavlja 7 Pravo intelektualnog vlasništva.

Od 2012. do 2015. bio je posebni je savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za europsko pravo.

Na diplomskom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu predaje predmete Trgovačko pravo, Pravo društava, Sportsko pravo, Pravo tržišnog natjecanja i Competition Law.

Kao predavač sudjelovao je na pozvanim predavanjima, a tom je prilikom predavao posebno o temama iz prava društava, europskih integracija i europskog prava i prava intelektualnog vlasništva.

Arbitar je na listi arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa i u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, arbitar na listi arbitara Arbitražnog sudišta pri Hrvatskom olimpijskom odboru, član Vijeća sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora, član London Court of International Arbitration i arbitar Sportskog arbitražnog suda u Lausannei.

Autor je preko 100 knjiga, znanstvenih i stručnih radova iz područja trgovačkog prava, prava društava, prava tržišnog natjecanja, sportskog prava, stranih ulaganja i europskog prava.

Služi se engleskim, njemačkim, španjolskim, talijanskim, francuskim i portugalskim jezikom.

Predmeti
Matična ustanova

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu