intVLA | Saša Nikšić
16128
page-template-default,page,page-id-16128,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić

1. Obrazovanje i radno iskustvo

Rođen je u Zagrebu 19. 4. 1974. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1998. godine. Magistrirao je 2003. godine na Poslijediplomskom studiju za znanstveno usavršavanje iz građanskopravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (naziv magistarskog rada: „Sklapanje ugovora elektroničkim putem“) te stekao naziv magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravnih znanosti, iz znanstvene grane građansko pravo. Znanstveno se usavršavao na T. M. C. Asser Institutu u Den Haagu, Nizozemska u razdoblju od veljače do lipnja 2001. godine te od 1. siječnja do 31. ožujka 2006. godine. Pravosudni ispit položio je 2005. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine (naziv doktorske disertacije: „Ugovor o zdravstvenoj usluzi“) te stekao naziv „doktor znanosti  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravnih znanosti, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo“.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1999. godine kao mlađi asistent, zatim od 2004. kao asistent te od 2007. godine kao viši asistent. 2008. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je kao docent, a od 2012. kao na istoj instituciji zaposlen je kao izvanredni profesor. U ak. god. 2011/12 i 2012/13. obavljao dužnost prodekana za nastavu.

Sudjelovao je u kao član više radnih skupina za izradu zakona te u pripremi radionica Pravosudne akademije za edukaciju sudaca. Bio je član radne skupine za pregovore Republike Hrvatske s Europskom unijom (poglavlje 28.)

2. Znanstveno-nastavna djelatnost

2.1. Općenito

Održao je izlaganje na 39 međunarodnih, domaćih, znanstvenih i stručnih skupova, te je objavio 64 znanstvena i stručna rada.

Podaci o izlaganjima i objavljenim radovima dostupni su na web stranici: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=230450

2.2. Znanstveno-nastavna djelatnost u vezi s predmetima studija

U dosadašnjem znanstvenom radu bavio se, između ostalog,  materijom elektroničkih potpisa, sklapanjem ugovora na daljinu, sklapanjem ugovora elektroničkim putem te institutom odgovornosti za štetu za link. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dugi niz godina predaje materiju pravnog uređenja elektroničke trgovine u okviru kolegija Europsko privatno pravo na poslijediplomskim studijima.

Predmeti
Matična ustanova

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu