intVLA | Ljiljana Kuterovac
15922
page-template-default,page,page-id-15922,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Mr. sc. Ljiljana Kuterovac

Mr.sc. Ljiljana Kuterovac, dipl.ing, LLM, završila je diplomski i znanstveni magistarski studij iz područja elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 1991. odnosno 1995. godine,  a magistarski studij iz prava intelektualnog vlasništva na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Torinu 2008. godine. Pohađala je i mnogobrojne programe specijalističkog usavršavanja iz područja intelektualnog vlasništva u organizaciji Europske patentne akademije, Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo i Svjetske trgovinske organizacije.

Po završetku visokoškolskog obrazovanja zapošljava se kao znanstveni novak na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje se od 1991. do 1999. godine bavi znanstvenoistraživačkim radom u području elektrotehnike, prvenstveno električnih strojeva. Područjem intelektualnog vlasništva bavi se od 1999. godine kada se zapošljava u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV), gdje do danas obavlja  različite stručne i rukovodeće poslove. Obzirom na temeljnu tehničku izobrazbu specijalizaciju u području intelektualnog vlasništva započinje u području patenata, te obavlja poslove patentnog ispitivača u više stotina predmeta. Područje specijalističkog usavršavanja i stručnog rada zatim proširuje na savjetovanje i edukaciju u svim područjima intelektualnog vlasništva, osobito u području suradnje DZIV-a sa znanstvenoistraživačkim i akademskim institucijama. Također, bavi se stručnim razvojem primjene intelektualnog vlasništva, uključujući i kao pomoćnica ravnatelja za Sektor za informacije i suradnju s okruženjem (kasnije Sektor za razvoj primjene intelektualnog vlasništva). Kao najprije pomoćnica (2004-2008), zatim zamjenica ravnatelja  (2008- do 2012) te od 2012. godine ravnateljica DZIV-a bavi se strateškim pitanjima razvoja sustava intelektualnog vlasništva, uključujući razvoj politika i nacionalnog zakonodavstva u području intelektualnog vlasništva.

Uz znanstvenoistraživački rad na  Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu obavljala je i nastavne aktivnosti na više dodiplomskih predmeta. U okviru stručnih aktivnosti suradnje DZIV-a sa znanstvenoistraživačkim i akademskim institucijama održavala je predavanja i radionice o intelektualnom vlasništvu u okviru dodiplomskih i poslijediplomskih programa te programa stručnog usavršavanja znanstvenika i istraživača na više znanstvenoistraživačkih i akademskih institucija. Sudjelovala je kao predavač na Ljetnoj školi intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj organiziranoj prema programu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Objavila je 6 stručnih radova iz područja intelektualnog vlasništva, te je sudjelovala kao govornik na desetak stručnih skupova (konferencija) o intelektualnom vlasništvu. (Ko)autor je i 14 znanstvenih i stručnih radova iz područja elektrotehnike.

Od 2008. do 2012. članica je Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva za područje patenata. Ima položen ispit za patentnog zastupnika i zastupnika za žigove, te sudjeluje kao ispitivač u ispitnom povjerenstvu za patentne zastupnike i zastupnike za žigove. Koordinirala je provedbu više projekata pretpristupne tehničke pomoći Europske unije Hrvatskoj u području intelektualnog vlasništva, najistaknutije kao voditelj projekta „Jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva“ iz programa Phare  na strani zemlje primateljice. Sudjelovala je kao stručnjak i u nekoliko projekata tehničke pomoći zemljama regije, te najistaknutije u međunarodnom stručnom projektu IP4INNO posvećenom unaprjeđenju razumijevanja i uporabe prava intelektualnog vlasništva od strane malog i srednjeg poduzetništva sa svrhom promicanja inovacija i konkurentnosti, financiranog od strane Europske unije u okviru Šestog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj.  Od 2013. godine sudjeluje u radu Nadzornog odbora Europske patentne akademije, najprije kao zamjenski član a zatim kao član.

Predmeti
Matična ustanova

Državni zavod za intelektualno vlasništvo