intVLA | Jasminka Adamović
15895
page-template-default,page,page-id-15895,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Jasminka Adamović, dipl.iur.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1988. godine. U Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo zaposlena od 1993. godine, kada i započinje njena karijera jedne od začetnica sustava patentne zaštite na području Republike Hrvatske.

Od 2002. godine obavlja poslove načelnice Odjela za administrativno-pravne poslove, da bi 2008 godine preuzela rukovodstvo nad cijelim Sektorom za patente, na čijem se čelu i dalje nalazi.

Stručno se usavršavala, između ostaloga,  u okviru Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo i Europske patentne organizacije.

Posebno se ističu aktivnosti vezane uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji:  od 2003. sudjeluje u radu Pododbora za unutarnje tržište, a Odlukom Vlade RH iz 2006. god imenovana članicom Radne skupine za pripremu pregovora o pristupu RH EU za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva.

Pored toga, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz potpisivanje i potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije (dalje: EPO) o suradnji na području patenata  tijekom 2003. godine, te u aktivnostima vezanim uz potvrđivanje i pristup EPO, odnosno Europskoj patentnoj konvenciji.

Aktivno sudjeluje u izradi Zakona o patentu i Pravilnika o patentu (i svim njihovim izmjenama i dopunama), te ostalih općih propisa iz područja intelektualnog vlasništva.

Ispit za patentnog zastupnika  i za zastupnika za žigove položila 2006. godine. Od 2006. godine članica je Ispitne komisije za provođenje stručnih ispita za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva, a od 2008. do 2013. godine bila je članicom Žalbenog vijeća za pitanje patenata.

Sudjelovala u projektima financiranim od strane Europske Unije ( CARDS projekti: 2001: – Pravo intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj; 2002 – Regionalni projekt; 2003 – Jačanje sustava zaštite intelektualnog vlasništva).

Angažirana kao konzultant u projektima pravne pomoći povodom jačanja sustava prava intelektualnog vlasništva i analize i uređenja zakonodavnog okvira uredima za intelektualno vlasništvo: Kosova (EU/UNSCR, 2009 – 2010, EuropeAid/Pohl Consulting & Associates GmbH i Danski ured za patente i žigove 2013 – 2014, Twinning projekt, Republika Hrvatska u konzorciju s Republikom Poljskom i Saveznom Republikom Njemačkom), Crne Gore (IPA program, 2011; EPO 2013 – 2014, TAIEX 2015 godine), Albanije (EPO 2012), te Bosne i Hercegovine (EU Delegation/SOFRECO, 2014. godina).

Održala brojna predavanja iz patentnog područja u zemlji i inozemstvu, od 2013 godine predavač  osnovnog modula „Prava intelektualnog vlasništva“ u području patenata u Pravosudnoj Akademiji u Zagrebu – te objavila radove na temu Načini stjecanja patenta te utjecaj prakse europskog patentnog ureda na postupak potpunog ispitivanja u Republici Hrvatskoj (“Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji”, skupina autora, izdavači: Narodne Novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2006., te Novela Zakona o patentu, “Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog  vlasništva europskom pravu“, skupina autora, izdavači: Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2007.

Predmeti
Matična ustanova

Državni zavod za intelektualno vlasništvo