intVLA | Igor Gliha
16120
page-template-default,page,page-id-16120,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Prof. dr. sc. Igor Gliha

Prof. dr. sc. Igor Gliha, rođen 16. travnja 1962. u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1985.; magistrirao 1990. s radom: “Mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost za štetu nastalu u sportu s posebnim osvrtom na skijanje”; doktorirao 1996. s disertacijom “Pravna narav nakladnikovih prava”. Usavršavao se studijskim boravcima na Institut für Rechtsvergleichung, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Wien te Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht. Pravosudni ispit položio 1988. Stručni ispit za zastupnika za žigove položio 2007.

Od 1986. radi kao odvjetnički vježbenik do dolaska na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za građansko pravo, gdje neprestano radi od 1987. Za redovitog profesora u trajnom zvanju izabran 2010. U razdoblju 1992.-1993. savjetnik u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u SAD. Prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1997-1999. Višekratno predstojnik Katedre za građansko pravo.

Autor stotinjak radova objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama. Sudjelovao s priopćenjima na osamdesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Urednik i član uređivačkih odbora većeg broja znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih skupova. Glavni urednik nakladničke djelatnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2006-2015. Član uredništva Zbornika Hrvatskog društva za autorsko pravo a više godina bio je i član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Osim na matičnom fakultetu na kojemu sudjeluje u izvođenju nastave na svim razinama nastave iz disciplina građansko pravo, autorsko pravo, osobna prava, europsko privatno pravo, sportsko pravo i ekološko pravo, sudjelovao je u izvođenju nastave na Akademiji dramskih umjetnosti, predmet Autorsko pravo i Medicinskom fakultetu, u okviru kolegija Bioetika. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Grazu, u okviru Master Programme South East European Law and European Integration (LL.M.) izvodi nastavu iz kolegija Intellectual Property Law. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Športsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Športsko građansko pravo te Šport i intelektualno vlasništvo. Pozvana predavanja održavao na The American University, School of Law, Washington, D.C., Doktorskom poslijediplomskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Postdiplomskom studiju Pravo europskih integracija Pravnog fakulteta u Rijeci.

Voditelj radne skupine “Pravo intelektualnog vlasništva” za pripremu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Član radnih grupa za izradu propisa u području građanskog prava i autorskog prava. Kao predstavnik Republike Hrvatske višekratno sudjelovao u radu ekspertnih skupina World Intellectual Property Organization (WIPO). Član delegacije Republike Hrvatske na Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions, Geneva 2.-20.12.1996. i na Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performances, Geneva 7.-20.12.2000.

Arbitar u postupcima s i bez međunarodnog elementa pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori; arbitar HR DNS službe za poddomene unutar vršne HR-domene, arbitar Arbitražnog športskog sudišta pri HOO i član Vijeća športske arbitraže HOO.

Primio Nagradu HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području društvenih znanosti za 1999 s drugim autorima knjige Stvarno pravo.

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Predsjednik Hrvatskog društva za autorsko pravo i ALAI Hrvatska. Član Izvršnog odbora Association littéraire et artistique internationale, Almae matris alumnae et alumni Croaticae – Facultas Iuridica. te član Association of the Friends and Alumni of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Društva za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske i Hrvatskog društva za proučavanje Europske zajednice.