intVLA | Đurđana Ozretić Došen
16336
page-template-default,page,page-id-16336,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen redovita je profesorica u trajnom zvanju na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje marketinške kolegije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija. Njezini profesionalni interesi i istraživanja usmjereni su na područja marketinga usluga, upravljanja markom i međunarodnoga marketinga – imidža zemlje.

Tijekom akademskog obrazovanja koristila je četiri inozemne stipendije, među kojima i Fulbrightovu. Kao sveučilišni nastavnik i znanstvenik aktivno sudjeluje u međunarodnoj akademskoj zajednici u svojstvu gosta predavača, člana povjerenstava u postupcima ocjena i obrana doktorskih radova na inozemnim sveučilištima, recenzenta znanstvenih radova i studijskih programa. Članica je više profesionalnih i strukovnih udruženja, a bila je u dva mandata član Executive Committee-ja i prvi nacionalni predstavnik za Republiku Hrvatsku u EMAC-u (European Marketing Academy). Članica je uprave – Steering Committee -ja EMAC-a  (European Marketing Academy ) i obnaša dužnost rizničarke (drugi uzastopni mandat).

Autorica je jedne knjige (dva izdanja) i brojnih znanstvenih članaka, a u koautorstvu je objavila pet knjiga te također brojne znanstvene članke, sve iz područja marketinga. Zajedno s grupom autora nagrađena je za koautorstvo udžbenika «Marketing», te višestruko  za znanstveni rad i poticanje mladih znanstvenika. U svojstvu mentorice aktivna je u obrazovanju mladih znanstvenika.

Glavna je urednica međunarodnog znanstvenog časopisa Market-Tržište te članica uređivačkog odbora još 6 međunarodnih časopisa. Voditeljica je poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomija i Poslovne ekonomija i poslijediplomskog specijalističkog studija Marketinški menadžment  (oba na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu). Surađuje u istraživačkim projektima i sudjeluje na znanstvenim konferencijama. Pored znanstvenog rada, prof. dr. sc. Ozretić Došen sudjeluje u programima edukacije menadžera i savjetovanju za potrebe hrvatskih poduzeća.

Predmeti
Matična ustanova

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu