intVLA | Tomislav Jakšić
16748
page-template-default,page,page-id-16748,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

Tomislav Jakšić diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i naknadno stekao zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane trgovačko pravo i pravo društava.

Početkom 2009. zapošljava se kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom društvu Babić i partneri, a sredinom iste godine počinje raditi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. Krajem 2014. boravi kao gostujući istraživač na das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht u Hamburgu, a u 2016. stječe zvanje docenta na istoj katedri. Početkom 2018. polaže pravosudni ispit. Trenutno predaje na stručnom preddiplomskog studiju javne uprave i poreznom studiju u Zagrebu, diplomskom studiju prava u Zagrebu te poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju iz prava društava i trgovačkog prava u Zagrebu.

Tijekom znanstvene karijere sudjeluje u nekoliko znanstveno istraživačkih projekata i znanstvenih i stručnih skupova, a objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja trgovačkog prava i prava društava te drugih srodnih grana prava (npr. industrijskog prava vlasništva i prava tržišta kapitala). Aktivno se koristi engleskim i pasivno njemačkim jezikom.

Detaljan popis radova dostupan je na web stranici: https://www.pravo.unizg.hr/tomislav.jaksic

Predmeti
Matična ustanova

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu