intVLA | Antun Bilić
16761
page-template-default,page,page-id-16761,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

doc. dr. sc. Antun Bilić

Rođen je 19. prosinca 1985. u Zagrebu. Godine 2004. upisao se na Sveučilište u Zagrebu na Pravni fakultet, na kojem je 2009. diplomirao. Dobitnik je Rektorove nagrade za pisani rad 2006. te nagrade summa cum laudae 2010. godine.

Na tom je fakultetu od 2. studenoga 2010. bio zaposlen kao znanstveni novak – asistent, a od 1. prosinca 2016. kao poslijedoktorand na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. U zvanje znanstvenoga suradnika izabran je 13. srpnja 2017. te je upisan u Upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja pod matičnim brojem znanstvenika 325152.

U svrhu izrade doktorskoga rada proveo je zimski semestar akademske godine 2015./2016. na Wirtschaftsuniversitätu Wien, u Institutu za pravo srednje i istočne Europe. Disertaciju pod nazivom „Ugovorna solidarnost dužnika“ obranio je 15. lipnja 2016. Njegov glavni znanstveni interes obuhvaća teme iz područja obveznih odnosa s više od dvije osobe. Sudionik je nekoliko međunarodnih konferencija te višegodišnji trener zagrebačkoga Willem C. Vis moot tima. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih članaka te poglavlja u knjigama.

Govori engleski i njemački jezik.

Predmeti
Matična ustanova

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu