intVLA | Poziv za iskazivanje interesa
16300
page-template-default,page,page-id-16300,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA

 

za Poslijediplomski sveučilišni

interdisciplinarni specijalistički studij

Intelektualno vlasništvo

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva

Nastava započinje u akademskoj godini 2016./2017.

Natječaj za upis na specijalistički studij bit će objavljen tijekom travnja 2016. godine.

 

Pravo upisa na studij imat će pristupnici:

  • sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem i ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova ili usporedivim studijem u inozemstvu

Budući da su studijem obuhvaćeni najznačajniji pravni, tehnološki, umjetnički i ekonomski aspekti područja intelektualnog vlasništva, polaznik završetkom studija stječe sposobnost za primjenu stečenih znanja u području intelektualnog vlasništva i rješavanje problema vezanih uz zaštitu i iskorištavanje intelektualnih tvorevina u praksi, u raznim strukama. Ove kompetencije dokazuju se položenim ispitima te izradom specijalističkog rada.

Oni koji upišu ovaj poslijediplomski specijalistički studij, a nisu prethodno završili studij prava, dužni su položiti razlikovni ispit iz kolegija Temelji privatnog i procesnog prava u kojem će se obraditi temeljni instituti građanskog i trgovačkog prava.

Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskog jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

Studij prima najviše 40 studenata. Zbog ograničenog broja upisnih mjesta prednost pri upisu na studij imat će kandidati koji su iskazali interes za upis.

Studij traje dva semestra i nosi 60 ECTS bodova. Detaljan program studija dostupan je na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/.

Visina cjelokupne školarine iznosi 40.000,00 kuna (moguće je obročno plaćanje). Ovisno o visini prikupljenih sredstava i donacija, a na poseban upit zainteresiranih, Stručno vijeće studija razmotrit će mogućnost stipendiranja dijela školarine, rukovodeći se kriterijima izvrsnosti polaznika.

Za iskaz interesa potrebno je ispuniti Obrazac za iskaz interesa na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/index.php/poziv-za-iskazivanje-interesa/ i dostaviti ga elektroničkim putem.

 Rok za podnošenje iskaza interesa je 31. ožujka 2016.

Kontakt:

Sveučilište u Zagrebu

Centar za poslijediplomske studije

Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb

Živko Ivanda, viši stručni savjetnik, administrator studija

e-mail: zivanda@unizg.hr

telefon: 01/ 45 64 213